Klienci indywidualni


RachunkiKredytyKarty płatniczeRozliczenia dewizoweBank internetowy - IBUsługi mobilneTaryfa opłat i prowizjiOprocentowanie lokatOprocentowanie kredytów
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone są dla osób fizycznych i służą do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, np. za gaz, telefon. energię elektryczną itp.
Posiadaczem ROR może być:

 • osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR swojego wynagrodzenia,
 • emeryt lub rencista, który zleci ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na ROR,
 • osoba, która posiada inne udokumentowane stałe źródło dochodów.

Posiadaczowi ROR zapewniamy:

 • korzystne oprocentowanie środków pieniężnych,
 • możliwość regulowania stałych opłat (np. za gaz, telefon)
 • wydanie bankowej karty płatniczej,
 • przyznanie debetu/kredytu w rachunku,

Po złożeniu wniosku rachunek może być otwarty w ciągu jednego dnia.
Debet oraz kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym pomogą pokryć niespodziewane wydatki z domowego budżetu. Procedura przyznania kredytu jest krótka i nie skomplikowana, a jego spłata nie sprawia najmniejszych kłopotów. Zadłużenie zmniejsza się automatycznie wraz z każdą wpłatą na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego stwarza dodatkowe możliwości, m.in.:

 • zwiększonego dochodu – poprzez czasowe blokowanie wolnych środków pieniężnych w postaci lokat terminowych o wyższym niż rachunek oprocentowaniu,
 • dokonywanie tzw. zleceń stałych na okresowe płatności za telefon, energię elektr. itp.
 • łatwego dostępu do gotówki za pomocą karty płatniczej,
 • bezgotówkowego płacenia za usługi i towary zakupione przy pomocy karty płatniczej,
 • obsługi rachunku przez Internet,
 • dokonywanie rozliczeń dewizowych.

 

Do pobrania

Wypowiedzenie umowy przez klienta

Wniosek o zmianę usług

Rachunki wkładów oszczędnościowych

Rachunki te są tradycyjną formą gromadzenia czasowo wolnych środków pieniężnych lub na określony cel przeznaczone dla osób fizycznych.

Wyróżnia się dwa rodzaje rachunków wkładów oszczędnościowych:

 • wkłady oszczędnościowe płatne na żądanie ( avista),
 • wkłady oszczędnościowe terminowe.

Wkłady oszczędnościowe avista obsługiwane są za pomocą książeczki oszczędnościowej, w której każda wpłata lub wypłata znajduje swoje odzwierciedlenie.

Właściciel książeczki oszczędnościowej ma do swojej dyspozycji w każdym czasie środki zgromadzone na książeczce oszczędnościowej.

Wpłaty i wypłaty z książeczek oszczędnościowych dokonywane są poza bankiem wystawcą książeczki także w innych bankach spółdzielczych i urzędach pocztowych.

Wpłaty i wypłaty z książeczek oszczędnościowych są wolne od opłat i prowizji bankowych.

Wkłady oszczędnościowe terminowe

Rachunki wkładów oszczędnościowych terminowych są rachunkami umiejscowionymi co oznacza, że ich obsługa odbywa się tylko w banku prowadzącym dany rachunek.

Na dowód posiadania wkładu oszczędnościowego terminowego właściciel otrzymuje potwierdzenie wniesienia wkładu terminowego.

Bank oferuje całą gamę wkładów oszczędnościowych terminowych począwszy od 1-dno miesięcznych do 12 miesięcznych.

Wkłady oszczędnościowe terminowe są korzystnie oprocentowane.

Właściciele książeczek oszczędnościowych płatnych na żądanie jak i wkładów terminowych mają możliwość udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem a także dyspozycji przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci.

Do pobrania

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

kredyty hipoteczne
Okresowo stała stopa procentowa w kredycie lub pożyczce zabezpieczonych hipotecznie

Okresowo stała stopa procentowa w kredycie lub pożyczce zabezpieczonych hipotecznie

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat od zawarcia aneksu. Przez ten czas nie zmieni się wysokość Twojej raty i oprocentowania.

Skutki zmiany stopy procentowej

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas umowę kredytu z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w spłacie kredytu,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt zabezpieczony hipotecznie będzie oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie www.bspszczolki.pl

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłat.

Na wysokość raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który zgodnie z umową, jest częścią składową oprocentowania zmiennego. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może jednak okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem zabezpieczonym hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego

Formularz danych klienta hipotecznego

Harmonogram i kosztorys prac BUDOWLANYCH

Harmonogram i kosztorys prac REMONTOWYCH

Oferta Banku w zakresie pośrednictwa w rozliczeniach dewizowych/walutowych/skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Bank wykonuje polecenia wypłaty w obrocie dewizowym - otrzymane lub skierowane do banku zagranicznego oraz przelewy transgraniczne do wysokości 50.000 EURO.

I-Bank to nowoczesny system umożliwiający zdalne i bezpieczne korzystanie z usług bankowych.
W ofercie systemu Banku Internetowego znajdują się:

 • IB - bank internetowy - usługi bankowe dostępne przez internet
 • ASI - automatyczne centrum informacyjne - wysyłanie komunikatów SMS
 • DTK - doładowanie kont telefonów komórkowych w systemie PRE-PAID.

 

IB - bank internetowy

Nowoczesny system umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej i systemu java. Jest łatwy i przyjemny w obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem cyfrowym klienta.

Funkcje systemu:

 • Wyświetlanie bieżącego salda na rachunkach klienta.
 • Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta.
 • Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 • Wystawianie poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 • Kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu.
 • Wystawianie poleceń przelewu do ZUS i do urzędów skarbowych.
 • Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 • Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 • Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej i za pomocą listy wzorców.
 • Obsługa lokat.
 • Zlecenia stałe w pełnym zakresie.

 

ASI - automatyczny system informacyjny

Automatyczny System informacyjny umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są warianty:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta.
Komunikaty SMS są wysyłane przy pomocy telefonu komórkowego ( lub modemu GPRS ) podłączonego do serwera komunikacyjnego.

Klienci Banku Spółdzielczego w Pszczółkach mają możliwość skorzystania z usług bankowych w mobilnym wydaniu. Do tej pory udało nam się wprowadzić do swej oferty takie produkty jak aplikacje mobilne SGB Mobile Nasz Bank oraz usługi płatności: BLIK, GOOGLE PAY, APPLE PAY oraz GARMIN PAY. A w kolejce czekają kolejne rozwązania, dzięki, którym Bank Spółdzielczy w Pszczółkach udostępnia swoim klientom coraz szerszy wachlarz usług bankowych na smartfon czy też smartwatch.

Kliknij poniżej w odpowiednią zakładkę, aby dowiedzieć się więcej:

aplikacja SGB Mobile

Pobierz aplikację SGB Mobile

W zależności od tego, z jakiego smartfona korzystasz, wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację:

    

Co nowego w SGB Mobile

Od 1 lipca

Autopay w SGB Mobile! Stanie w kolejce do bramki na autostradzie to nie jest Twoje ulubione zajęcie? Uruchom usługę automatycznych przejazdów przez autostrady w SGB Mobile i sam decyduj kiedy się zatrzymasz. Promocja – zapłać mniej za przejazdy!

Dowiedz się więcej o usłudze i poznaj szczegóły promocji

Od 25 maja

Pojawiła się nowa funkcjonalność – Active. To usługa dla użytkowników urządzeń marki Garmin. Dzięki połączeniu aplikacji SGB Mobile z Garmin Connect, możesz sprawdzić w naszej aplikacji swoje dane dotyczące aktywności sportowej oraz kondycji – kroki, przebyty dystans, intensywny trening, spalone kalorie, tętno, saturację, sen. Już wkrótce pojawią się w niej wyzwania dla aktywnych.

Dowiedz się więcej o usłudze i poznaj szczegóły wyzwania

Z SGB Mobile:

masz dostęp do rachunku kiedy chcesz

W aplikacji sprawdzisz stan konta (dla Twoich rachunków osobistych, oszczędnościowych, walutowych oraz wszystkich kart), historię wydatków i wpływów oraz szczegółowe informacje o koncie.

realizujesz przelewy w dowolnym momencie

Łatwo i bezpiecznie zrealizujesz przelew – za pomocą smartfona lub tabletu. Nie odkładaj płatności na później – parę kliknięć i masz je z głowy.

korzystasz z portfeli cyfrowych i BLIKA

W SGB Mobile szybko aktywujesz usługę BLIK oraz dodasz swoją kartę do portfela cyfrowego Google Pay lub Apple Pay. Płać mobilnie tak jak Ci najwygodniej. W aplikacji masz kontrolę nad swoimi kartami, możesz je zablokować w portfelach cyfrowych na wszystkich urządzeniach mobilnych. To bezpieczeństwo i wygoda w jednym.

zarządzasz subskrypcjami

W jednym miejscu sprawdzisz, w jakich sklepach internetowych zarejestrowana jest Twoja karta płatnicza SGB oraz zablokujesz pobieranie z niej środków przez sklep internetowy. To również śledzenie do jakich abonamentów subskrypcyjnych dodałeś kartę oraz możliwość zablokowania w prosty sposób kolejnej płatności.

zmieniasz limity

Dzienne limity transakcji są dodatkowym zabezpieczeniem Twoich pieniędzy, jednak zdarzają się jednorazowe większe zakupy. Teraz możesz w łatwy i bezpieczny sposób zwiększyć lub zmniejszyć limit za pomocą aplikacji – już nie musisz iść do banku!

aplikacja Nasz Bank

poniżej film zawierający krótką charakterystykę aplikacji Nasz Bank

BLIK

BLIK stał się jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w internecie. Od końca 2018 roku jest wykorzystywany częściej niż karty płatnicze. Wystarczy, jako sposób płatności za zakupy w internecie wybrać BLIK, wpisać na stronie sklepu sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji mobilnej, następnie zatwierdzić go PINem. Polacy zrealizowali w 2018 roku ponad 91 mln transakcji BLIKIEM. Łączna wartość transakcji zrealizowanych w 2018 roku przekroczyła 12 mld złotych; dla porównania – w roku 2017 było to 4,5 mld zł.

Co to jest BLIK?
BLIK to sposób płatności mobilnych.

Co umożliwia BLIK?
BLIK umożliwia: dokonanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo BLIK.

Kto może korzystać z BLIKA?
Z BLIKA mogą korzystać wszyscy posiadacze aplikacji banków, które udostępniają BLIKA, w tym Banków Spółdzielczych SGB.

Jak zacząć korzystać z BLIKA?
Należy pobrać na telefon aplikację Portfel SGB. Następnie udać się do Banku Spółdzielczego w Pszczółkach i zgłosić chęć korzystania z BLIKA.

Na jakich telefonach działa BLIK?
BLIK działa na smartfonach z oprogramowaniem Android oraz iOS. Do korzystania z BLIKA niezbędne jest połączenie z Internetem (pakiet danych lub wi-fi).

Czy BLIK jest bezpieczny?
Tak, jest to bezpieczne. Wykonanie transakcji BLIKIEM wymaga dostępu do aplikacji mobilnej Portfel SGB, która zabezpieczona jest 6-cyfrowym kodem PIN. Każda transakcja jest dodatkowo potwierdzana na urządzeniu mobilnym. Na ekranie potwierdzenia widoczna jest m.in. kwota, rodzaj oraz odbiorca transakcji. Łączna dzienna kwota transakcji BLIK nie może przekroczyć ustalonego dziennego limitu, który wynosi 10.000,00 PLN. W aplikacji mobilnej można zmieniać limity transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych. Kod potrzebny do przeprowadzenia transakcji jest generowany i zarządzany centralnie przez Polski Standard Płatności, operatora BLIKA. Zapewnia to unikalność jednorazowego kodu, który jest przypisany do użytkownika i ważny tylko przez 2 minuty. Sam BLIK, jako usługa, nie przechowuje żadnych danych użytkownika, które mogłyby zostać wykradzione, przechwycone i wykorzystane w innej transakcji.

Poniżej przedstawiamy linki do filmów instruktażowych:

GOOGLE PAY

Prosty i komfortowy sposób płatności w sklepach stacjonarnych i internecie przy użyciu smartfona. Google Pay zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia transakcji. Gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. Płatności online są tak szybkie jak kliknięcie.

Korzyści z płatności Google Pay

Z Google Pay masz dostęp do korzyści i nagród identycznych jak w przypadku kart plastikowych. Tu nic się nie zmieni! W jednym urządzeniu masz przy sobie karty pokładowe, bilety, karty lojalnościowe i podarunkowe. Możesz śledzić swoje wszystkie zakupy, dostajesz spersonalizowane sugestie.

WAŻNE! Gdy płacisz w sklepach, Google Pay nie udostępnia faktycznego numeru Twojej karty. Twoje dane są bezpieczne!

Dowiedz się więcej na www.sgb.pl/googlepay

Poniżej przedstawiamy linki do filmów instruktażowych:

APPLE PAY

Płacąc za pomocą Apple Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Korzyści z płatności Apple Pay
Płacąc za pomocą Apple Pay oraz iPhone’a, Apple Watch, iPada lub Maca, korzystasz ze wszystkich przywilejów kart SGB. Płacenie z Apple Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

Jak używać Apple Pay
Apple Pay to łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób płacenia w sklepach, aplikacjach i internecie. Możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień. Apple Pay to także bezpieczniejsza i szybsza metoda płatności w sieci i aplikacjach, która nie wymaga zakładania kont ani wypełniania długich formularzy.

Płatności Apple Pay w 3 krokach

 1. Wybierz aplikację Wallet.
 2. Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.
  Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z kart płatniczych SGB.
 3. Płać smartfonem lub smartwatchem.

Poniżej przedstawiamy linki do filmów instruktażowych:

Garmin Pay

Płacąc za pomocą Garmin Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Korzyści z płatności Garmin Pay
Usługa Garmin Pay to rozwiązanie transakcji zbliżeniowych opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu czy przekąsić coś podczas przejażdżki, usługa Garmin Pay umożliwia szybkie i proste dokonywanie zakupów przy użyciu wyłącznie zegarka. Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu. Płacenie z Garmin Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

Prywatność i zabezpieczenia
Firma Garmin bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji o płatności. To dlatego usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności. Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na naszych serwerach. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności. Możesz dzięki temu płacić bez obaw.

Szybka i łatwa obsługa
Wystarczy kilka szybkich dotknięć, aby uzyskać dostęp do usługi Garmin Pay z poziomu zgodnego zegarka firmy Garmin. Podaj hasło, wybierz odpowiednią kartę kredytową ze swojego wirtualnego portfela, a następnie przytrzymaj nadgarstek w pobliżu czytnika kart — to wszystko. Nie trzeba korzystać z telefonu, karty czy pieniędzy.

Zasięg działania
Gdzie mogę korzystać z usługi Garmin Pay? Niemal we wszystkich miejscach, w których można dokonywać płatności zbliżeniowych. Sprawdzaj listę uczestniczących sklepów, zgodnych banków i kart kredytowych. Ich liczba cały czas się zwiększa.

Płatności Garmin Pay
Wybierz aplikację Garmin Connect Mobile.

Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.
Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z kart płatniczych SGB.

Płać zegarkiem.
Przytrzymaj przycisk akcji aby uruchomić menu sterowania.
Podczas otwierania portfela po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o podanie hasła utworzonego podczas instalacji.
Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych, wybierz, aby zmienić kartę na inną.
Wybierz kartę i w ciągu 60 sekund zbliż zegarek do terminala.
Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony symbol ok.
Płatność została zrealizowana.
Poniżej przedstawiamy linki do filmu instruktażowego:
Stawki Bazowe

STAWKI BAZOWE

Obowiązujące stawki w miesiącu: maj 2024 r.:

WIBID O/N*                                                    5,37%

WIBID 3M*                                                     5,66%

 

WIBOR 1M**                                                    5,85%

WIBOR 3M**                                                    5,86%

WIBOR 3M***                                                  5,86%

WIBOR 6M****                                                5,85%

WIBOR 12M*****                                              5,67%

 

REDYSKONTO WEKSLI NBP                    5,80%

STOPA REFERENCYJNA                            5,75%

 

* średnia arytmetyczna kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.
** średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek.
*** średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczenia odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.

**** Stawka WIBOR 6M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana następuję 1-go sierpnia i 1-go lutego każdego roku.
***** średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek i obowiązuje przez okres kolejnego roku.

 

By dowiedzieć się więcej o obowiązujących stopach procentowych odwiedź stronę NBP —>

Oprocentowanie rachunków bieżących

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów instytucjonalnych 0,00%
2. Rachunki bieżące budżetów terenowych – wg indywidualnych umów
3. Rachunki oszczędnościowe avista 0,00%
4. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 0,00%
5. Rachunki oszczędnościowe umiejscowione:
– w kwocie do 9.999.99 zł stawka WIBID 3M1 x wskaźnik 0,50
– od 10.000,00 zł do 49.999,99 zł stawka WIBID 3M1 x wskaźnik 0,55
– od 50.000,00 zł stawka WIBID 3M1 x wskaźnik 0,60

1Stawka WIBID 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

Obowiązujące stawki w miesiącu: maj 2024 r.:

WIBID O/N*                                                     5,37%

WIBID 3M*                                                      5,66%

Lokaty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

LOKATY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

wkłady/lokaty kwota wkładu do 49.999,99 zł. kwota wkładu od 50.000,00 zł.
1- miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,50 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,50) + 0,05%
2- miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,50 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,50) + 0,05%
3- miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,55 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,55) + 0,05%
6- miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,60 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,60) + 0,05%
12-miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,70 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 0,70) + 0,05%
24-miesięczne stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 1,00 (stopa redyskonta weksli2 x wskaźnik 1,00) + 0,05%
2 Zmiana oprocentowania następuje z dniem zmiany stopy redyskonta weksli

 

REDYSKONTO WEKSLI NBP                      5,80%

STOPA REFERENCYJNA                             5,75%

Lokaty oprocentowane według stałej stopy procentowej

LOKATY OPROCENTOWANE WEDŁUG STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ

wkłady/ lokaty terminowe
do 49.999,99 zł

od 50.000,00 zł.
1-miesięczne 2,80% 2,85%
2-miesięczne 2,90% 2,95%
3-miesięczne 3,50% 3,55%
6-miesięczne 4,00% 4,05%
12-miesięczne 4,50% 4,55%
Lokaty oszczędnościowe Plejada Plus

LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE „PLEJADA PLUS”

lok„Plejada Plus”:

po 1 miesiącu              2,60%

po 2 miesiącach          2,80%

po 3 miesiącach          2,90%

po 4 miesiącach          3,00%

po 5 miesiącach          3,20%

po 6 miesiącach          3,40%

po 7 miesiącach          3,60%

po 8 miesiącach          4,00%

po 9 miesiącach          4,50%

po 10 miesiącach        5,00%

po 11 miesiącach        5,50%

po 12 miesiącach       6,00%

Lokaty O/N

Lokaty O/N zakładane są dla kwot powyżej 100.000,00 zł,

oprocentowanie: stawka WIBID O/N  x wskaźnik 0,40

 

Obowiązująca stawka w miesiącu: maj 2024 r.:

WIBID O/N*                                                     5,37%

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

1.

 

Kredyty standardowe na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą:

 

stawka WIBOR 3M lub 1M1 plus marża 2,00% – 8,00%
stopa redyskonta weksli NBP plus marża 2,00% – 8,00%
2.

 

Kredyty Unijne

 

stawka WIBOR 3M lub 1M1  + marża 2,00%– 6,00%

 

3.

 

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej „Dobry Plon”

 

stopa redyskonto weksli NBP plus marża 4,50%

 

4.

 

Kredyt komercyjny na cele inwestycyjne rolnicze udzielany według kryteriów jak dla kredytów prefer. z dopłatami z ARiMR

 

stawka WIBOR 3M2 + marża 2,50% - 5,00%

 

5.

 

Kredyty gotówkowe oprocentowane według stałej stopy procentowej na okres do 24 miesięcy

 

10,00%

 

6.

 

Kredyty gotówkowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

 

stawka WIBOR 6M6 + marża 2,00% – 7,00%

 

 

7.

 

 

Kredyty w ROR i karty kredytowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

 

2 x stopa referencyjna NBP + marża 3,50%
8.

 

Kredyty na cele mieszkaniowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

 

stawka WIBOR 3M4 + marża 1,90% – 6,00%

 

9.

 

Kredyty na cele mieszkaniowe na okresowo stałą stopę procentową, oprocentowanie stałe przez okres 60 miesięcy od zawarcia umowy w wysokości 9,90%, następnie oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym stawka WIBOR 3M4 + marża 1,90% – 6,00%
podstawa oprocentowania: - STAŁE w oparciu o Uchwałę Zarządu; ZMIENNE w oparciu o WIBOR 3M.
10.

 

Kredyty na zakup samochodów

 

stopa redyskonta weksli NBP plus marża 3,00% – 8,00%

 

11.

 

Pożyczki hipoteczne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

 

stawka WIBOR 3M4 + marża 2,00% – 8,00%.

 

12.

 

Pożyczki hipoteczne na okresowo stałą stope procentową, oprocentowanie stałe przez okres 60 miesięcy od zawarcia umowy w wysokości 11,90%, następnie oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym stawka WIBOR 3M4 + marża 2,00% – 8,00%
podstawa oprocentowania: - STAŁE w oparciu o Uchwałę Zarządu; ZMIENNE w oparciu o WIBOR 3M.
13.

 

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla rolnictwa dofinansowywanych z budżetu ARiMR ustala się na poziomie określonym w przepisach, na mocy których kredyty te są udzielane.

 

14.

 

Kredyty i inne należności przeterminowane – 4- krotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP. Obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

15.

 

Kredyty i inne należności przeterminowane – 2- krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obowiązuje dla umów zawartych od 01 stycznia 2016 r.

 

1 Stawka WIBOR liczona jest jako średnia arytmetyczna z ostatnich 5 dni kwotowań lub z całego miesiąca WIBOR- u 1M i 3M, z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to miesiąc poprzedzający uruchomienie kredytu.
2 Stawka WIBOR liczona jest jako średnia arytmetyczna z ostatnich 5 dni kwotowań WIBOR-u 3M z miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to miesiąc poprzedzający uruchomienie kredytu.
3 Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w miesiącu poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.
4 Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.
5 Stawka WIBOR 12M, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.
6 Stawka WIBOR 6M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana następuję 1-go sierpnia i 1-go lutego każdego roku.

 

Obowiązujące stawki w miesiącu: maj 2024 r.:

WIBOR 1M**                                                    5,85%

WIBOR 3M**                                                    5,86%

WIBOR 3M***                                                  5,86%

WIBOR 6M****                                                5,85%

WIBOR 12M*****                                             5,67%

 

REDYSKONTO WEKSLI NBP                     5,80%

STOPA REFERENCYJNA                             5,75%

** Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.
*** Stawka WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.

**** Stawka WIBOR 6M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana następuję 1-go sierpnia i 1-go lutego każdego roku.
*****Stawka WIBOR 12M, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczona jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.