Skorzystaj z aplikacji Nasz Bank w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach

8 listopada 2019


Aplikacja Nasz Bank jest dedykowana klientom Banku Spółdzielczego w Pszczółkach, którzy chcą w pełni skorzystać z usług bankowości internetowej na urządzeniach mobilnych. Korzystanie ze wspomnianego rozwiązania jest intuicyjne a instalacja i konfiguracja nie jest skomplikowana.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
 • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
 • wykonywanie przelewów Split Payment,
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
 • obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
 • obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
 • mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
 • odbieranie wiadomości
 • informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
 • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).�

Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play

Poniżej przedstawiamy krótki film instruktażowy pomocny w instalacji oraz początkowej konfiguracji aplikacji:

https://youtu.be/8mcG9Yrjzxw
 
Tutaj można pobrać instrukcję użytkownika aplikacji

◄ Powrót